OdporúčameZaložiť web alebo e-shop
aktualizované: 18.01.2022 06:41:51 

drevorezby- JK

Nedokončené

    Pred dokončením......

 

              Jezuliatko                      Evanjelium Sv. Matúša 1,21-23
  životná veľkosť-50cm.                           Kristovo narodenie

  21 - a porodí syna, a dáš  
   mu meno
JEŽIŠ,lebo on  
  zachráni svoj ľud od ich     
            hriechov;

  22-
  A to všetko sa stalo
  nato,aby sa naplnilo,to čo
  bolo povedané od Pána
     skrze proroka,ktorý
              povedal:
 23-"Hľa panna počne a
    porodí syna,a dajú mu
      meno Emanuel,"čo v
   preklade znamená Boh
              s nami.
                                                                     

Aktuálna práca.- Vysoký reliéf

                            

             Evanjelium Sv. Matúša. 14,30-31                                            Pán chodí po mori...

                                  Ale hľadiac na silný vietor    
                               začal sa báť a počnúc sa topiť                                                         skríkol a povedal:                                                                                                   Pane záchráň ma!                                

                           A Ježiš hneď vystrel ruku,                                                     zachytilo ho a povedal mu:                                                  Človeče malej viery,prečo si                 
                                     pochyboval?
                                                          

 

 

 

 

                    Drevorezba kvetu.            

                     Materiál: Topoľ  

 

 

 

     Drevorezba: Lieskové oriešky                                             

     Materiál: Topoľ      

 

 

 

 

 

 

 

                                                

Webová stránka bola vytvorená pomocou on-line webgenerátora WebĽahko.sk